Organisation:

 DTDB har en bestyrelse bestående af repræsentanter fra Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og regionerne, den registeransvarlige myndighed (Region Midtjylland) samt Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik, Nord (KCEB-Nord) og Kompetence center for Klinisk Kvalitet & Sunhedsinformatik, Vest (KCKS-Vest). Den daglige ledelse varetages af en styregruppe, og den daglige drift varetages af både KCKS-Vest og KCEB-Nord.

 

Dansk Transfusionsdatabase · Olof Palmes Allé 43-45 · 8200 Århus N · Tlf.: +45 8942 4800 · dtdb@dtdb.dk