Repræsenterer
Kjell Titlestad (fmd.)Overlæge, KIA, Odense UniversitetshospitalDSKI
Bjarne Møller (næstfmd.)Ledende overlæge, KIA, Skejby SygehusRegion Midtjylland (KIA, Skejby vedr. budget)
Paul Bartels Cheflæge, Enhed for Klinisk Kvalitet og Patientsikkerhed, Region MidtjyllandRegion Midtjylland (registeransvarlig myndighed)
John BæchOverlæge, KIA, Aalborg SygehusRegion Nordjylland

Astrid Birgitte Nørgaard

Overlæge, KIA, Rigshospitalet Region Hovedstaden
Jørgen GeorgsenLedende overlæge, KIA, Odense UniversitetshospitalRegion Syddanmark
Keld HomburgLedende overlæge, KIA, Næstved Sygehus Region Sjælland
Mette NørgaardForskningsoverlæge, Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus UniversitetshospitalKompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik, Nord

 

Dansk Transfusionsdatabase · Olof Palmes Allé 43-45 · 8200 Århus N · Tlf.: +45 8942 4800 · dtdb@dtdb.dk